N O O M B L A

12.1 Consumenten hebben het recht van herroeping. Gedurende de eerste twee weken van het betaalde abonnement. Hierbij is de Noombla-gebruiker verantwoordelijk voor de kosten van de domeinnaam of domeinnamen.

12.2 Bij herroeping van een overeenkomst zullen wij de in het kader daarvan ontvangen bedragen onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het bericht van herroeping terugbetalen. Voor terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalmethode die de Noombla-gebruiker heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

12.3 Na beëindiging van de overeenkomst schrapt Noombla het domein van de Noombla-gebruiker dat niet is overgedragen aan een nieuwe provider alsmede de bijbehorende e-mailaccounts (inclusief de e-mails die zich daarin bevinden).

12.4 Indien het domein ten tijde van de herroeping reeds geregistreerd is of het registratieproces al gestart was voordat de kennisgeving omtrent herroeping werd gedaan, behouden wij ons het recht voor het tarief voor registratie van dit domein in rekening te brengen of af te trekken van het terug te betalen bedrag.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.