N O O M B L A

3.1 Noombla stelt een online dienst ter beschikking waarmee de Noombla-gebruiker een account (Noombla-account) kan aanmaken. Via dit Noombla-account kan de Noombla-gebruiker een of meer Noombla-pagina’s (hierna te noemen “Noombla-pagina(‘s) of “Noombla-website(s)”) bouwen, beheren en bewerken. Met de ter beschikking gestelde dienst kan de gebruiker het ontwerp van zijn Noombla-website aanpassen, eigen content plaatsen en/of een webshop exploiteren.

3.2 Noombla biedt de Noombla-gebruiker diverse dienstenpakketten aan. Een overzicht met de actuele beschrijving van de diensten van de pakketten vindt u hier: noombla.nl/abonnementen en noombla.nl/tarieven.

3.3 De vrijwillige, gratis services en diensten van de aanbieder kunnen te allen tijde beëindigd worden. De Noombla-gebruiker heeft in dat geval geen recht op voortzetting van de service.

3.4 In bepaalde dienstenpakketten kan op de openbare Noombla-website reclame worden getoond. De Noombla-gebruiker is niet bevoegd de geplaatste reclame te bewerken, verwijderen of af te schermen.

3.5 De door de gebruiker aangemaakte Noombla-pagina wordt via een door de gebruiker gekozen of door het systeem gegenereerd subdomein gepubliceerd. De Noombla-gebruiker is niet bevoegd een domein met een externe host te linken aan een gratis Noombla-pagina of de gratis Noombla-pagina te tonen in een externe website (bijv. via een frame of iFrame).

3.6 In de bewerkingsmodus van alle Noombla-pagina’s registreren wij gegevens met behulp van Google Analytics ten behoeve van de kwaliteitsborging. Het registreren van deze gegevens geschiedt pagina-overschrijdend. De hiermee verzamelde informatie gebruiken wij om fouten te verhelpen en de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod verder te verbeteren. Wij behouden ons het recht voor gebruik te maken van systemen voor webanalyse. Wij zullen daarover informatie verstrekken via onze privacyverklaring. Wij zien erop toe dat er voor de inzet van webanalysesystemen een zorgvuldige selectie plaatsvindt bij de keuze van de desbetreffende aanbieder en dat de wettelijke voorwaarden voor de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd bij de toepassing ervan.

3.7 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor gebruik te maken van de diensten van derden met inachtneming van de voor Noombla geldende juridische voorschriften voor het leveren van de diensten alsmede de overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht.

3.8 Noombla kan voor de uitbreiding van de dienstenpakketten diensten van derden aanbieden die geïntegreerd kunnen worden in de internetpagina’s van de Noombla-gebruiker. De AV en verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van deze derden zijn van toepassing op de aard en omvang van hun inzet, waar wij specifiek naar verwijzen. Gebruik van deze diensten van derden is voor eigen risico; Noombla is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de inzet van de diensten van derden. U dient de verklaring omtrent de beveiliging van persoonsgegevens en algemene voorwaarden van deze derden altijd te controleren voordat u overgaat tot integratie of koppeling van hun diensten, aangezien zij via de integratie toegang kunnen krijgen tot de door u bepaalde persoonsgegevens. Zo kunnen persoonsgegevens die Noombla doorgeeft aan een account van een derde aanbieder of een platform (bijv. een social media-account) afhankelijk van de voorwaarden voor de beveiliging van persoonsgegevens of het platform bijvoorbeeld weer worden doorgegeven aan bepaalde derden, inclusief het algemeen publiek.

3.9 Al naar gelang van het gekozen dienstenpakket bieden wij gebruikers de mogelijk tot integratie van door Noombla ter beschikking gestelde webanalyse-instrumenten op basis van Google Analytics. De gebruikers krijgen in dat geval toegang tot onze webanalysegegevens die hun Noombla-websites betreffen.

3.10 Noombla behoudt zich het recht voor diensten of functies uit te breiden, te wijzigen, te schrappen en te verbeteren, met name indien zulks bijdraagt aan de technische vooruitgang, noodzakelijk lijkt of om misbruik te voorkomen. Wij voeren dergelijke wijzigingen uitsluitend door indien redelijkerwijze van de Noombla-gebruiker verwacht mag worden dat deze ermee akkoord gaat of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

3.11 De weergave en vormgeving van het administratieve deel (bijv. in het dashboard of CMS) behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van Noombla. Noombla behoudt zich het recht voor productgerelateerde advertenties en andere commerciële of gesponsorde content te tonen in het administratieve deel, die voor de Noombla-gebruiker waardevol of nuttig zijn bij het aanmaken, vormgeven of onderhouden van zijn Noombla-website.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.