N O O M B L A

5.1 De Noombla-gebruiker is verantwoordelijk voor alle content die hij toegankelijk maakt of opslaat op Noombla-websites. Wij zijn niet verplicht de Noombla-pagina’s van de Noombla-gebruiker te controleren op eventuele schendingen van de wet.

5.2 De Noombla-gebruiker is verplicht alle in het desbetreffende land geldende wettelijke voorschriften alsmede die van de Koninkrijk der Nederlanden na te leven. Dit geldt expliciet voor de eventueel aanvullende geldende wettelijke voorschriften voor de exploitatie van een webshop.

5.3 De Noombla-gebruiker dient eigener beweging het wettelijk verplichte colofon te plaatsen (of de daarmee overeenkomende in het land van gebruik van toepassing zijnde wettelijke verplichting na te leven). Een colofon (gegevens van de aanbieder) dient geplaatst te zijn zodra de internetpagina door derden geopend kan worden. Indien de Noombla-gebruiker een onderneming is, dient er te allen tijde een natuurlijke persoon aangewezen te zijn als contactpersoon voor Noombla. Wij dienen onverwijld geïnformeerd te worden bij wijziging van de contactpersoon.

5.4 Noombla maakt regelmatig reservekopieën (back-ups) van zijn webservers. Individuele Noombla-pagina’s en/of content kunnen niet hersteld worden via deze back-ups. Het opslaan en beveiligen van gegevens en/of content van Noombla-pagina’s behoort tot de verantwoordelijkheid van de Noombla-gebruiker. Noombla-gebruikers dienen regelmatig back-ups te maken van alle content van hun Noombla-pagina(‘s) om te schade door het verlies van gegevens te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens over producten en kopers.

5.5 De Noombla E-commerce oplossing voldoet niet aan de eisen van de beginselen van de AVG van de Koninkrijk der Nederlanden (voor het goed beheren en bewaren van boeken, documenten en documenten in elektronische vorm en voor gegevenstoegang). De Noombla-gebruiker is verantwoordelijk voor de opslag van gegevens conform de wettelijke eisen en die van het handels- en fiscaal recht in het bijzonder.

5.6 De Noombla-gebruiker mag de beheerde content van onze designsjablonen (foto’s, teksten, lay-out, lettertypes) uitsluitend gebruiken op zijn Noombla-website. Publicatie van deze content elders, bijv. in gedrukte media of op andere platforms is verboden.

Noombla is a Dutch-based digital growth company which is specialised in a variety of online and offline services.